Laboratorium – punkt pobrań Kurzętnik

Udostępnij

Laboratorium – Punkt Pobrań w Kurzętniku.

Laboratorium przyjmuje pacjentów oraz materiał do badań diagnostycznych, mikrobiologicznych oraz grup krwi w Punkcie Pobrań w GSZOZ w Kurzętniku.

Środa od 7:30 do 10:30

Piątek od 7:30 do 10:30

Na skierowania lekarskie oraz odpłatnie. Odbiór wyników w rejestracji przychodni. GSZOZ w Kurzętniku korzysta z usług Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lub.

Pacjenci mają możliwość bezpośredniego pobrania materiału w laboratorium szpitalnym w Nowym Mieście Lub.

tel: 564724156 – laboratorium diagnostyczne

tel: 564724153 – pracowania immunologii transfuzjologicznej (serologia grupa krwi)

tel: 564724168 – pracowania mikrobiologii

Profil podstawowy:

 • morfologia
 • OB
 • badanie ogólne moczu
 • glukoza
 • cholesterol całkowity
 • trójglicerydy
 • kwas moczowy
 • kreatynina

Profil nerkowy:

 • sód
 • potas
 • mocznik
 • kreatynina
 • GFR

Profil trzustkowy:

 • amylaza w surowicy i w moczu

Profil ryzyka miażdżycy:

 • lipidogram
 • glukoza
 • kwas moczowy
 • fibrynogen
 • CRP
 • TSH

Profil wątrobowy:

 • AST
 • ALAT
 • GGTP
 • bilirubina
 • fosfataza alkliczna

Profil tarczycowy:

 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • A-TPO
 • A-TG

Profil lipidowy:

 • lipidogram
 • cholesterol całkowity
 • HDL
 • trójglicerydy
 • LDL

Badania specjalistyczne laboratorium wysyła do podwykonawcy.

Krewkarta  Karta Grup Krwi:

 • posiada format dowodu osobistego
 • raz wyrobiona aktualna jest całe życie
 • skraca procedury medyczne
 • może uratować życie

Krewkarta – 15 zł

Grupa krwi 1 oznaczenie – 32 zł

Grupa krwi 2 oznaczenie – 32 zł