Historia

>
Historia

Historia służby zdrowia na terenie Gminy Kurzętnik.

Pierwsza placówka na terenie Gminy Kurzętnik powstała w 1955 roku w budynku gromadzkim w Wawrowicach. Był to punkt felczerski, który funkcjonował do 1960 roku. Kolejny punkt felczerski powstał w 1957 roku na terenie Nielbarka w domu Pana M. Krolla. Placówka działała pod kierownictwem feleczera F.Kłosowkiego do 1961 roku. W Kurzętniku punkt felczerski powstał w 1962 r. w domu P. Weisgerbera przy ul. Jagiełły 6. Placówkę prowadził felczer Józef Napiórkowski. W 1969 r. punkt felczerski został przeniesiony na ul. Mickiewicza 6 – do budynku Pani Laskowskiej. W 1973 roku powstał Wiejski Ośrodek Zdrowia w Tereszewie, który obecnie jest jednostką organizacyjną GSZOZ. W 1974 został wybudowany nowy ośrodek zdrowia przy ul. Dworcowej 8, który działał do 18 sierpnia 2007 roku po czym został przeniesiony do nowego budynku przy ulicy Łąkowej 10. Od roku 1998 do 2015 Dyrektorem była dr Grażyna Kubacka. Od roku 2015 pełniącą obowiązki Dyrektora została dr Aleksandra Malczewska-Tołkacz.