Ważność recept

Udostępnij

Ważność recept.

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć:

  • 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”;
  • 7 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia” dla recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego parenteralnego;
  • 120 dni od daty jej wystawienia na:
    • produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzone z zagranicy dla pacjenta na podstawie art. 4 albo art. 29a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, produkty immunologiczne wytwarzane indywidualnie dla pacjenta
  • Jeżeli lekarz przepisał lek, którego cena przekracza limit refundacji, a preparat ten ma tańszy odpowiednik, aptekarz ma obowiązek poinformować, że możecie Państwo wykupić tańszy lek. Nie dotyczy to sytuacji, w której na recepcie jest adnotacja, że przepisanego leku nie można zamienić na żaden inny.