Skierowanie do lekarza

Udostępnij

Skierowanie do lekarza

Niektóre ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane tylko na podstawie skierowania przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie od lekarza rodzinnego nie jest wymagane, gdy chcemy skorzystać z usług:

 • ginekologa i położnika
 • wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry
 • stomatologa

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę
 • zakażonych wirusem HIV
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego

Skierowanie od lekarza rodzinnego wymagane jest, gdy chcemy skorzystać z wizyty u:

 • alergologa
 • okulisty
 • dermatologa
 • chirurga
 • diabetologa
 • endokrynologa
 • gastrologa
 • hematologa
 • kardiologa
 • nefrologa
 • neurologa
 • ortopedy
 • pulmonologa
 • reumatologa
 • urologa

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ bądź lekarza specjalisty), wyjąwszy wszystkie nagłe wypadki.