Program profilaktyki chorób układu krążenia

Udostępnij

Program profilaktyki chorób układu krążenia.

Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza poz u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym objętym umową będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

W ramach programu świadczeniodawca zapewnia realizację następującego zakresu wykonywanych kolejno świadczeń:

  1. Przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie I części Karty badania profilaktycznego.
  2. Wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie BMI.
  3. Ustalenie terminu wizyty u lekarza, na którego liście znajduje się świadczeniobiorca.
  4. Wpisanie wyników badań do karty badania profilaktycznego.
  5. W trakcie wizyty lekarz poz, wykonuje: badanie przedmiotowe pacjenta oraz ocenia czynniki ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia, dokonuje kwalifikacji świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenia globalne ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości, a uzyskany wynik zapisuje w „Karcie Badania Profilaktycznego”.Edukuje świadczeniobiorcę oraz podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania z pacjentem.
  6. Świadczeniobiorcy, u których rozpoznano chorobę układu krążenia, w zależności od wskazań medycznych otrzymują, w formie wydruku z Systemu Monitorowania Profilaktyki, zalecenia dotyczące konieczności zmiany trybu życia lub zostają skierowani (poza Programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z Funduszem umowy o udzielenie rodzajów świadczeń.

Zaprasza Bożena Miśkiewicz – pielęgniarka