Odpłatność za dokumenty

Udostępnij

Odpłatność za dokumenty 

Nawet ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, nie wszystkie usługi medyczne, w tym również zaświadczenia i orzeczenia o stanie zdrowia należą się bezpłatnie.

Świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują:

  • orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;
  • świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, art. 16 pkt 1.