„Doposażenie GSZOZ w Kurzętniku w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”

Udostępnij

Numer zamówienia: ZP.1.2018

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert: 2018-07-06 10:30:00

Termin otwarcia ofert: 2018-07-06 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Łąkowa 10, 13-306 Kurzętnik

TED/UZP: 579747-N-2018 z dnia 2018-06-27 r.

Ogoszenie-o-udzielniu-zamwienia

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/634ad711-e9ae-44fe-9075-3ead4cabb284

Ogoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAMÓWIENIA

SIWZ OŚRODEK

Załącznik nr1

Załącznik nr2

Załącznik nr3 Formularz oferty

Załącznik nr7

Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienia